Skip links

CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VIỆT

UY TÍN

Uy tín là niềm tin chiến lược

CHẤT LƯỢNG

Chất lượng là tất cả

CÔNG NGHỆ

Công nghệ vượt trội

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Đại Việt (Davicom) được thành lập ngày 06/4/2007 theo giấy phép kinh
doanh số 0304903123 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty có bề dày kinh nghiệm gần 20 năm
trong lĩnh vực Truyền thông và Công nghệ.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Truyền thông

Công nghệ

Số hoá và chuyển đổi số

Truyền thông

Điện ảnh

Biên soạn

In ấn

Xuất bản